Проблеми формування здорового способу життя у молоді

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ МОРЯ

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ МОРЯ

Х Всеукраїнська
науково-практична конференція
молодих учених та студентів
з міжнародною участю
”ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДІ”

29 вересня – 1 жовтня 2017 року

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ МОРЯ

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Міністерство освітиі науки України
Одеська національна академія харчових технологій

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА

журнал «Харчова наука і технологія»
Наукові Праці ОНАХТ
Газета «Технолог»

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова – Єгоров Б.В., д-р техн. наук, професор, ректор ОНАХТ
Заст. голови – Кананихіна О.М., канд. техн. наук, доцент, проректор ОНАХТ
Поварова Н.М., канд. техн. наук, доцент, проректор ОНАХТ

Члени оргкомітету:

Безусов А.Т. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ
Бурдо О.Г. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ
ВіватГ.І. – д-р філолог. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ
Вінникова Л.Г. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ
Жигунов Д.О. – д-р техн. наук, доцент, зав. каф. ОНАХТ
Іоргачова К.Г.– д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ
Коваленко О.О. – д-р техн. наук, ст. наук. співроб., зав. каф. ОНАХТ
Косой Б.В. – д-р техн. наук, професор, директор інституту ОНАХТ
Крусир Г.В. – д-р техн. наук, доцент, зав. каф ОНАХТ
Іванченкова Л.В. – канд. екон. наук, доцент, зав. відділом орг.-вих. роботи ОНАХТ
Арнаутова О.В. – молодіжний ректор ОНАХТ
Осипова Л.А. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ
Саркісян Г.О.– канд. техн. наук, доцент, декан ОНАХТ
Сєргєєва Т.П. – зав. каф. фізичної культурита спорту ОНАХТ
Скрипниченко Д.М. – голова первинної профспілкової організації студентів ОНАХТ
СолоницькаІ.В. – канд. техн. наук, доцент, директор институту ОНАХТ
Соц С.М. – канд. техн. наук, доцент, декан ОНАХТ
Станкевич Г.М.– д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ
Тележенко Л.М. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ
ТитловО.С. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ
Ткаченко Н.А. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ
Ткаченко О.Б. – д-р техн. наук, доцент, зав. каф. ОНАХТ
Черно Н.К. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ
Шарахматова Т.Є. – канд. техн. наук, доцент, декан ОНАХТ
Шпирко Т.В. – канд. техн. наук, доцент, декан ОНАХТ

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
 • Філософія здоров’я. Теоретико-методологічні основи здорового способу життя.
 • Проблеми здорового харчування. Медичні аспекти здорового способу життя молоді.
 • Технологічні аспективиробництвахарчових продуктів лікувально-профілактичного напрямку:
  • Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчо- концентратів.
  • Технологіяресторанного і оздоровчого харчування.
  • Технологія молока, жирів і парфумерно-косметичних засобів.
  • Технологія м’ясних, рибних і морепродуктів.
 • Безпека харчових продуктів і товарів.
 • Безпекажиття і діяльності молоді.
 • Виноробство і культура вина.
 • Вода і сучасні проблеми екології води.
 • Інженерні екосистеми. Ресурси і комфорт.
 • Екологічні аспекти здорового способу життя.
 • Еколого-енергетичні аспекти здорового способу життя.
 • Економічні аспекти формування здорового способу життя
 • Роль студентського самоврядування в формуванні здорового способу життя молоді.

До 15 вересня 2017р. необхідно надіслати тези об’ємом 1 повна сторінка.

Матеріали надсилати на електронну адресу:
konferenciya-molod@ukr.net.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Матеріали конференції публікуються без редагування - з представлених оригіналів. Статті публікуються в електронній версії файлу формату Word для Windows (шрифт TimesNewRoman, розміром 12, міжрядковий інтервал 1) обсягом одна повна сторінка формату А4. Поля повинні бути: верхнє - 2,5 см; ліве - 3,0 см; ніжне і праве - 2,0 см. Колонтитули - 1,25 см.

Назва статті друкується великими літерами по центру напівжирним 14 шрифтом, через одинарний інтервал прізвище, ім'я та по батькові автора (ів). Назва організації та місто - по середні рядку напівжирним 12 шрифтом.

Потім, через один інтервал після назви організації друкують текст статті.

ПІБ наукового керівника (науковий ступінь, вчене звання) друкувати кінці статті.

Малюнки виконуються чорно-білими, діаграми в градаціях чорного (кольорові не допускаються). Розміри рисунків і таблиць не повинні перевищувати розміри текстового поля, мінімальний кегль 12.

Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ГОСТ 2.105-95. Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана, таблиця - мати назву.

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією.
Наприклад: Рис. 1 - Порівняльна характеристика ... (Шрифт 12, жирний)

Таблиця розміщується під текстом, в якому вперше представлені посилання на неї. Таблиці виконуються тільки в книжковій орієнтації.
Наприклад: Таблиця 1 - Показники ... (Шрифт 12, жирний).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

КОМПОНЕНТИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Іванов О.Д., студент V курсу факультету ІТХРГіТБ
Одеська національна академія харчових технологій
м. Одеса

Розроблено систему досліджень та інформації студентів про здоровий спосіб життя ……………………………………………………..

Науковий керівник – канд. филос. наук,
доцент Петров А.Л.

Для участі в конференції Вам необхідно до 15 вересня 2017 року року надіслати на адресу оргкомітету анкету-заявку.
Доповідачі отримають електронний варіант збірника матеріалів конференції (на ел. почту).
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

АНКЕТА-ЗАЯВКА

учасника Х Всеукраїнської
науково-практичної конференції
молодих учених і студентів
з міжнародною участю
"Проблеми формування
здорового образа жизни у молодежи"

Прізвище____________________________________________________________________
Ім’я________________________________________________________________________
По батькові__________________________________________________________________
Повна назва ВНЗ_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Домашня адреса, тел., e-mail ___________________________________________________
Факультет, курс, спеціальність__________________________________________________
___________________________________________________________________________
Назва доповіді_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Науковий керівник (місце роботи,прізвище, ім’я, по батькові, тел.) _________
__________________________________________________________________
Потреба в гуртожитку ________________________________________________________
Форма участі________________________________________________________________
Необхідно заповнити всі поля.

Адреса електронної пошти для довідок:
konferenciya-molod@ukr.net

Анонс:

 


 • 17.09.2017

  Вибори голів студентських рад гуртожитків

  До уваги студентів Одеської національної академії харчових технологій! З 18.09.2017 до 22.09.2017 відбудуться вибори Голів студентских рад гуртожитків

  детальніше

   

Останні новини:

 


 • 17.09.2017

  Первая всеукраинская летняя школа по программированию

  С 16 по 23 августа 2017 года, впервые в Одессе была организована Летняя Школа по программированию. Занятия проводились на базе отдыха Одесской национальной академии пищевых технологий «Южный Буг», пгт. Саврань, Одесской области. Целью школы является предоставление украинским студентам вузов и учащимся школ возможности проявить свое мастерство в искусстве разработки алгоритмов и составлении программ на высоком уровне, повышение качества обучения по дисциплинам, которые предусматривают программирование и алгоритмизацию в учебных заведениях, содействие подготовке учащихся к обучению по ИТ направлениям, подготовке специалистов высокой квалификации в области программирования, налаживание сотрудничества в образовательном пространстве всех регионов Украины, обмен опытом между специалистами

  детальніше

   

 • 31.08.2017

  Щиро вітаємо хоровий колектив ОНАХТ «NOVELLUS» з присвоєнням почесного звання «Зразковий художній колектив»

  Відповідно до наказу Міністра освіти і науки України Л.М. Гриневич № 1023 від 13.07.2017р. присвоєно почесне звання «Зразковий художній колектив» хоровому колективу «NOVELLUS» Одеської національної академії харчових технологій

  детальніше