Відділ організаційно-виховної роботи - Інститут кураторів

Навчальний процес вищої школи нерозривно пов'язаний з виховним. Це єдиний, цілісний організм тих, хто навчає, й тих, хто навчається. Мова йдеться не лише про одержання професійних знань, а й про придбання життєвого досвіду. Тому в навчально-виховному процесі беруть участь всі – і професорсько-викладацький склад, і студенти, і співробітники.

Одним з напрямів виховного процесу в ОНАХТ є кураторська робота, провідниками якої серед студентської молоді є кураторі академічних груп. Метою діяльності кураторів є допомога студентам в адаптації до навчання у вищій школі, виховання всебічно розвинутого спеціаліста з організаторськими властивостями та активною громадянською позицією.

Організовують і координують діяльність кураторів академічних груп старші куратори факультетів. Очолює кураторську роботу в ОНАХТ старший куратор ОНАХТ, який несе відповідальність за її стан і розвиток.

Кураторська робота в ОНАХТ проводиться в відповідності з Концепцією виховної роботи та затвердженим планом за наступними напрямами: патріотична, методична, навчальна, наукова, культурно-масова, організаційна.

Діяльність кураторів регламентовано пакетом методичних розробок:

 • «Положення про куратора академічної групи»
 • «Положення про конкурс «Кращий куратор ОНАХТ»
 • Єдині плани кураторської роботи для кожного курсу.

Патріотичне виховання – найважливіша складова кураторської роботи. Академічні групи разом із своїм куратором відвідують музей історії ОНАХТ, музеї м. Одеси, беруть участь у волонтерському русі, донорському русі, співпрацюють із підшефною школою-інтернатом, беруть участь в організації та проведенні свят, які присвячені знаменним державним датам.

Інститут кураторів академії тісно співпрацює з Інститутом культури ОНАХТ.

Керівний склад Інституту кураторів

ЛЕОНОВА Людмила Євгенівна
Старший куратор академії

ЛЕОНОВА Людмила Євгенівна
ст. викладач кафедри менеджменту і логістики

тел. 712-42-47
E-mail: guriy.ludmila@yandex.ua

Старші куратори факультетів

ЧЕРНЯКОВА Рената Аркадіївна
Факультет менеджменту, маркетингу і логістики

ЧЕРНЯКОВА Рената Аркадіївна
асистент кафедри менеджменту та логістики

тел. 712-41-14
E-mail: renata1982@ukr.net

РУММО Валерій Володимирович
Факультет економіки, бізнесу і контролю

РУММО Валерій Володимирович
канд. екон. наук, доцент кафедри теоретичної економіки та фінансово-економічної безпеки

тел. 712-42-41
E-mail: sveta.korotaeva@pochta.ru

ДІДУХ Геннадій Васильович
Факультет інноваційних технологій харчування, ресторанно-готельного і туристичного бізнесу

ДІДУХ Геннадій Васильович
канд. тех. наук, доцент кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування

тел. 712-40-78
E-mail: genad69@gmail.com

ШВЕЦЬ Наталія Олександрівна
Факультет технології вина і нанобіотехнологій

ШВЕЦЬ Наталія Олександрівна
канд. техн. наук, асистент кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування

тел. 712-41-12
E-mail: nashvets@mail.ru

ІВАНОВА Ганна Станіславівна
Факультет технології зерна, хлібопродуктів, кондитерських виробів, комбікормів і біопалива

ІВАНОВА Ганна Станіславівна
канд. техн. наук, ст. викладач кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

тел. 712-42-73
E-mail: annaivanovaodessa27@ukr.net

ДРОЗДОВ Олександр Ілліч
Факультет технології харчових продуктів, парфумерно-косметичних засобів, експертизи та товарознавства

ДРОЗДОВ Олександр Ілліч
канд. техн. наук, доцент кафедри безпеки, експертизи та товарознавства

тел. 712-40-12
E-mail: odessitsasha@mail.ru

СВІТИЙ Іван Миколайович
Факультет автоматизації, мехатроніки і робототехніки

СВІТИЙ Іван Миколайович
к.т.н., доцент кафедри автоматизації технологічних процесів та робототехнічних систем

тел. 712-40-26
E-mail: switiy@yahoo.com

ФЕДОСЄЄВ Олександр Володимирович
Факультет энергоменеджмента, технологического оборудования и технического дизайна

ФЕДОСЄЄВ Олександр Володимирович
старший викладач кафедри інженерної графіки та технічного дизайну

тел. 712-41-38
E-mail: power1991@mail.ru

ЄРІН Володимир Олександрович
Факультет низькотемпературної техніки і технології

ЄРІН Володимир Олександрович
канд. техн. наук, ст. викладач кафедри кріогенної техніки

тел. 720-91-60
E-mail: yerin_va@mail.ru

КОРНІЄНКО Юрій Костянтинович
Факультет інформаційних технологій і кібербезпеки

КОРНІЄНКО Юрій Костянтинович
канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки

тел. 720-91-44
E-mail: yurikkorn@gmail.com

ЗАЦЕРКЛЯННИЙ Мелентій Мелентійович
Факультет прикладної екології, енергетики та нафтогазових технологій

ЗАЦЕРКЛЯННИЙ Мелентій Мелентійович
канд. техн. наук, доцент кафедри теплофізики і прикладної екології

тел. 712-41-59
E-mail: doczmm@ukr.net

Анонс:

 


 • 17.09.2017

  Вибори голів студентських рад гуртожитків

  До уваги студентів Одеської національної академії харчових технологій! З 18.09.2017 до 22.09.2017 відбудуться вибори Голів студентских рад гуртожитків

  детальніше

   

Останні новини:

 


 • 17.09.2017

  Первая всеукраинская летняя школа по программированию

  С 16 по 23 августа 2017 года, впервые в Одессе была организована Летняя Школа по программированию. Занятия проводились на базе отдыха Одесской национальной академии пищевых технологий «Южный Буг», пгт. Саврань, Одесской области. Целью школы является предоставление украинским студентам вузов и учащимся школ возможности проявить свое мастерство в искусстве разработки алгоритмов и составлении программ на высоком уровне, повышение качества обучения по дисциплинам, которые предусматривают программирование и алгоритмизацию в учебных заведениях, содействие подготовке учащихся к обучению по ИТ направлениям, подготовке специалистов высокой квалификации в области программирования, налаживание сотрудничества в образовательном пространстве всех регионов Украины, обмен опытом между специалистами

  детальніше

   

 • 31.08.2017

  Щиро вітаємо хоровий колектив ОНАХТ «NOVELLUS» з присвоєнням почесного звання «Зразковий художній колектив»

  Відповідно до наказу Міністра освіти і науки України Л.М. Гриневич № 1023 від 13.07.2017р. присвоєно почесне звання «Зразковий художній колектив» хоровому колективу «NOVELLUS» Одеської національної академії харчових технологій

  детальніше