Студентська спілка - Про нас

Громадська організація «Студентська спілка Одеської національної академії харчових технологій» була створена ініціативними студентами та аспірантами Одеської національної академії харчових технологій у відповідності до чинного законодавства України в 2008 році.

Мета ГО «Студентська спілка ОНАХТ»: сприяння соціально-економічному розвитку ОНАХТ; координація діяльності та поліпшення умов навчання, проживання, відпочинку, культурного розвитку і занять спортом студентів і аспірантів академії, які є її членами.

Завдання ГО «Студентська спілка ОНАХТ»:

- сприяти збереженню кращих традицій академії;
- надавати практичну допомогу членам Студентської спілки з комерційних, кон'юнктурних, патентних, валютно-фінансових та договірно-правових питань, по рекламі і збуту продукції, послуг, робіт;
- сприяти в розробці та реалізації регіональних і міжрегіональних програм, спрямованих на відродження регіональної промисловості, науки, освіти, культури та пропаганди здорового способу життя;
- сприяти впровадженню розробок видатних діячів науки і техніки, студентів і аспірантів ОНАХТ у виробництво, також поширювати та широко тиражувати винаходи, ноу-хау, нові високоефективні машини, апарати, препарати, технології, способи контролю і управління;
- сприяти створенню ділових клубів для інтенсифікації професійних і особистих контактів фахівців і студентів в сфері діяльності Студентської спілки;
- сприяти в отриманні якісної професійної освіти різних рівнів, працевлаштуванню випускників академії, як в Україні, так і за кордоном, в порядку, встановленому законодавством, сприяти в підготовці та підвищенні кваліфікації фахівців;
- проводити координаційні наради, конференції, симпозіуми, семінари та професійні конкурси для своїх членів в сфері діяльності Студентської спілки;
- сприяти в організації навчально-виховного процесу, розвитку матеріально-технічної бази академії та її соціальної інфраструктури;
- захищати авторські, майнові та інші права членів Студентської спілки перед органами державної влади, їх установами та в судах;
- організовувати збір, обробку освітньої, наукової і культурної інформації, при цьому сприяти вільному обміну інформацією між її членами; видавати через ЗМІ наукову, навчальну, суспільно-політичну, інформаційну та іншу поліграфічну продукцію для членів Студентської спілки та інших, зацікавлених в її діяльності людей;
- сприяти розвитку радіо, телефонного, супутникового, комп'ютерного та інших видів зв'язків з членами Студентської спілки;
- організовувати і здійснювати транспортні перевезення технічними засобами Студентської спілки її членів на некомерційному принципі;
- здійснювати підтримку своїх членів в зміцненні взаємозв'язку з комерційними та некомерційними організаціями України;
- збирати кошти, матеріальні цінності і нематеріальні активи, які надходять безоплатно у вигляді безповоротної фінансової допомоги, грантів, обдарувань або добровільних пожертвувань вітчизняних та іноземних юридичних і фізичних осіб, в тому числі нерезидентів, з метою виконання своїх статутних цілей;
- сприяти соціальному і культурному розвитку, організації відпочинку та оздоровлення членів Студентської спілки;
- сприяти розвитку різних нетрадиційних форм і методів освіти, міжнародного гуманітарного співробітництва, благодійної діяльності.

Органи управління ГО «Студентська спілка ОНАХТ» – Конференція та Виконавчий комітет. Вищим органом управління є Конференція, яка скликається не рідше одного разу на рік.

Студентський союз сприяє розвитку і координації всіх видів співробітництва її членів, що діють в областях агропромислового комплексу, харчової промисловості та супутній області господарської, а також комунальної діяльності.

Анонс:

 


 • 17.09.2017

  Вибори голів студентських рад гуртожитків

  До уваги студентів Одеської національної академії харчових технологій! З 18.09.2017 до 22.09.2017 відбудуться вибори Голів студентских рад гуртожитків

  детальніше

   

Останні новини:

 


 • 17.09.2017

  Первая всеукраинская летняя школа по программированию

  С 16 по 23 августа 2017 года, впервые в Одессе была организована Летняя Школа по программированию. Занятия проводились на базе отдыха Одесской национальной академии пищевых технологий «Южный Буг», пгт. Саврань, Одесской области. Целью школы является предоставление украинским студентам вузов и учащимся школ возможности проявить свое мастерство в искусстве разработки алгоритмов и составлении программ на высоком уровне, повышение качества обучения по дисциплинам, которые предусматривают программирование и алгоритмизацию в учебных заведениях, содействие подготовке учащихся к обучению по ИТ направлениям, подготовке специалистов высокой квалификации в области программирования, налаживание сотрудничества в образовательном пространстве всех регионов Украины, обмен опытом между специалистами

  детальніше

   

 • 31.08.2017

  Щиро вітаємо хоровий колектив ОНАХТ «NOVELLUS» з присвоєнням почесного звання «Зразковий художній колектив»

  Відповідно до наказу Міністра освіти і науки України Л.М. Гриневич № 1023 від 13.07.2017р. присвоєно почесне звання «Зразковий художній колектив» хоровому колективу «NOVELLUS» Одеської національної академії харчових технологій

  детальніше